Bilim ve Din – Analize Giriş

Eğer bir yaratıcı bir din indirirse, teknik olarak o dinde anlattıkları, kendi yarattığı ile ters düşemez. Öyle ya ben böyle yarattım ama siz onu boşverin asıl böyle inanın diyemez. Eğer böyle bir çelişki varsa

a – Yaratıcı yoktur

b – Yaratıcı vardır ama yarattıkları ile dalga geçiyordur

c- Yaratıcı yaratılışı ve kuralları doğru koymuştur ama insanlar çarpıtmıştır

Bilim ile din bunca senedir çelişiyor diye biliyoruz değil mi ? O halde haydi gelin bunu birlikte çözelim. Hem böylece analiz nasıl yapılır konusuna da giriş yapmış oluruz.

İlk olarak sorunlu parçayı bulalım. Sorunu çözebilmek için ilk şart sorunu izole edebilmektir. Yan etkenlerden yalıtıldığında sorun tek başına var olmaya devam ediyorsa bu analist için mükemmel bir durumdur.

En meşhur tartışmayı ele alalım

Evrim ve yaradılış

Sorun : Din bir anda yaratılan bir insan ve ondan türeyen insanoğlundan bahsederken , bilim tek hücrelilerden başlayarak hayatın etap etap evrilerek yaratıldığını anlatır.

Kaynak : Bilim için kaynak yapılan gözlemler, deneyler, teoriler vs. Din için kaynak yaratıcıdan inen kutsal kitap, sonradan insanların duydukları ve rivayetlerden oluşan derlemeler.

Kaynak kendi içinde sorunu da getiriyor aslında. Eğer bir analist iseniz ve sorunu izole etmeye çalışıyorsanız Din kaynaklarından derlemeleri çıkartmanız gerekiyor. Sonuca ulaştıktan sonra bu çıkarttıklarınızın etkisini ölçmek için tekrar ilave edebilirsiniz. Bilim adına da eğer sadece teori ise ve ispatı için hiç birşey öne sürülmemişse aynı şekilde teori de sorunu izole etmek için analizden çıkartılır.

Çelişki : Evrim canlıların etap etap evrilerek oluştuğunu ve hayatın suda başladığını, tek hücrelilerden milyonlarca yıl içinde bugünkü kompleks yaşam formlarına ulaşıldığını söylüyor. Hatta tam tanım “Evrim, biyolojide canlı türlerinin nesilden nesile kalıtsal değişime uğrayarak ilk halinden farklı özellikler kazanması sürecidir.” Oldukça kesin ve net bir argüman.

Din ne diyor ? İşte asıl sorun burada. Din dediğimizde öncelikle birden fazla din var ve hangisini alacağız ? Ele aldığımız dinin de çevirenin nasıl anladığı değil aslında ne dediği olarak nasıl algılayacağız.

Din konusunda kesin bir kural var aslında. O da akıl ile çelişmemesi gerekliliği.

Şimdi sırayla yaradılış ile ilgili Kuran’da ne yazıyor ona bakalım.

Enbiya 30 – İnkâr edenler, göklerle yer bitişik bir halde iken bizim, onları birbirinden kopardığımızı ve her canlı şeyi sudan yarattığımızı görüp düşünmediler mi? Yine de inanmazlar mı?

Secde 7 – O (Allah) ki, her şeyi, en güzel bir şekilde yarattı ve insanı yaratmaya çamurdan başladı.

Nuh 14 – Muhakkak O, sizi, ‘tavır-tavır’ (aşama-aşama) yaratmıştır.

Ankebut 20 – De ki: “Arz’da gezip dolaşın ve yaratmanın nasıl başladığına bakın. Sonra Allah, ‘ahir(son)yaratma‘yı inşa edecektir. Muhakkak Allah, her şeye Kadir’dir.”

Hac 5 –  Ey insanlar, diriliş konusunda kuşku besliyorsanız, (hatırlayın ki) sizi topraktan, sonra bir damlacıktan, sonra asılı duran bir madde (embriyo) dan, sonra biçimi belli ve belirsiz bir dölütten yarattık. Böylece size bildiriyoruz. Neyi dilemişsek belli bir süreye kadar onu rahimlerde tutarız. Sonra sizi bir bebek olarak çıkarırız, ve ardından olgunlaşıp erginleşirsiniz. Kiminizin hayatına son verilir, kiminiz de en kötü yaşa kadar ulaştırılır. Böylece bir bilgiye sahip olduktan sonra bir şey bilemez olsun. Toprağı kuru ve ölü görürsün, ancak üzerine su yağdırdığımız zaman titreşip kabarır ve çeşit çeşit güzel bitkiler bitirir.

Peki bu tartışmanın en kritik noktası neresi ? Ademin yaratılışı. Şimdi bu konu çok ilginçleşiyor.

Bakara 30 – Rabbin, meleklere şöyle demişti: ‘Yeryüzüne bir halife yerleştireceğim.’ Melekler de: ‘Orada bozgunculuk yapacak, kan akıtacak birisini mi yerleştireceksin? Halbuki biz seni överek yüceltiyor ve mutlak otoriteni onaylıyoruz,’ dediler. ‘Bilmediğinizi Ben bilirim,’ dedi.

Burada halife yerleştirmek ne anlama geliyor ? Diğer bir soru bahsedilen halife Adem mi yoksa insan mı ?

Benim anladığım kadarıyla bu halife insan yani Adem değil. Çünkü,

Enam 165 – Ve sizi yeryüzünün halifeleri yapan, size verdiği şeylerle sizi imtihan etmek için, bir kısmınızın derecelerini diğer bir kısmınızın üstüne yükselten O’dur. Muhakkak ki; senin Rabbin, cezası çabuk olandır. Ve muhakkak ki; O, mutlaka Gafur’dur (mağfiret edendir), Rahîm’dir (rahmet nuru gönderendir).

Peki bu madem öyle bu ayet nasıl anlaşılacak ?

Zümer 6 – O, sizi tek bir nefisten yarattı. Sonra ondan, onun eşini kıldı ve sizin için hayvanlardan sekiz çift indirdi. Sizi annelerinizin karnında, üç karanlık içinde bir yaratmadan sonra, (başka) biryaratmayla yarattı. İşte, sizin Rabb’iniz olan Allah, böyledir. Mülk O’nundur. O’ndan başka İlah yoktur. Hangi sebepten yüz çeviriyorsunuz?

Burada bahsedilen tek bir nefis tek bir insan mı yoksa tek bir tür mü ? Burada bahsedilen nefis “tür” olursa herşey doğru bir yere oturuyor. Çünkü eşlerimiz de insan yani bizimle aynı türden. Gelen peygamberlerin nefisleriniz içinden bir nefis olması da “TÜR” dendiğinde mantıklı bir cümle haline geliyor.

O halde Adem yeryüzünde halihazırda mevcut olan insanların arasından bir insandı. Büyük ihtimalle de ilk bilinçli insandı. Cennette yaratılmamıştı. Kuran’da geçen kavram bahçe yani cennet değil. Çünkü başka ayetlerde Kuran henüz zaman üzerinde cennetin yaratılmadığını söylüyor zaten.

Bir de burada 6 günde yaratılma konusuna değinelim. Gün nedir ? bizim için dünyanın kendi etrafındaki bir tam turudur. Dünyanın yaratıldığı bir dönemde gün nedir ? Gün bir zaman birimi ancak zamanın göreceli olduğunu ve zamanın dışındaki bir gözlemci için bu birimlerin birşey ifade etmediğini unutmayın. Kaldı ki gün için Kuran’da farklı zaman uzunlukları vardır ki bence en önemlisi öldükten sonraki dirilme esnasında insanlar “yarım gün veya daha az uyuduk” diyeceklerdir dendiği kısımdır. Yani dini açıdan gün dünyanın bir tam turu değildir.

Tüm bu bilgiler ışığında önce eğer evrim varsa ki bence fazlasıyla mümkün, Kuran ve din buna karşı bir duruş sergilemiyor. E o halde din ile bilim arasında en meşhur çelişki denen kavram sadece algı yanılsaması.

Benim analizime göre sorunun tanımı din ile bilimin değil din adamları ile dinin çelişmesi 

Çünkü din adamı denen meslek erbabı, kafasını kaldırıp pozitif bilime baksa yani Allahiın istediği şeyi yapsa gerçeği görecek ama onun yerine ne oldukları, neye hizmet ettikleri şaibeli insanların kendilerini “Alim” yerine koyduğu ve yazdığı şeyleri daha üstün görüyorlar. Hangi dinden olduğunun önemi yok bütün çelişkileri dikkatle inceleyin sorunun aynı olduğunu göreceksiniz.

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.